Om mig

Jag är ägare och grundare till Drakenås Försäkring & Investering AB och bedriver tillståndspliktig verksamhet under tillsyn från Finansinspektionen. Bolaget innehar eget tillstånd för försäkringsdistribution och som anknutet ombud till Garantum Fondkommission även inom Investeringsrådgivning.

Min erfarenhet sträcker sig 22 år tillbaka där jag arbetar mot privatpersoner och företag med finansiell rådgivning. Min professionalitet bottnar i att jag känner stor yrkesstolthet och att jag har en stor passion för branschen.

Jag eftersträvar alltid långsiktiga relationer med ömsesidigt förtroende så att det ska bli så bra som möjligt för båda parterna.